Voor elke overeenkomst…

Wij stellen vrijwel elke overeenkomst voor je op die je nodig hebt om onbezorgd te kunnen ondernemen. Het opstellen van overeenkomsten is een precisiewerk. Een foutieve of onvolledige formulering kan namelijk grote (financiële) gevolgen hebben. Ook bieden we bijstand als er tussen partijen een geschil bestaat over de nakoming of uitlegging van de overeenkomst.

Wij maken of toetsen onder meer de hieronder genoemde overeenkomsten of documenten. Staat de overeenkomst die je zoekt er niet bij? Mogelijk kunnen wij je toch hierbij helpen. Neem in dat geval even vrijblijvend contact met ons op.

 • Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd;
 • Arbeidsovereenkomst min-max of oproep;
 • Arbeidsovereenkomst tussen BV en statutair directeur;
 • Bedrijfsreglement of personeelsreglement;
 • Concurrentiebeding;
 • Detacheringsovereenkomst;
 • Geheimhoudingsverklaring/ overeenkomst;
 • Relatiebeding;
 • Stage-overeenkomst;
 • Uitzendovereenkomst;
 • Vaststellingsovereenkomst;
 • Verzuimprotocol.
 • Cookiebeleid;
 • Gegevensbeschermingsbeleid;
 • Privacystatement;
 • Protocol datalekken;
 • Verwerkersovereenkomst als verwerker;
 • Verwerkersovereenkomst als verwerkingsverantwoordelijke.
 • Agentuurovereenkomst;
 • Algemene voorwaarden;
 • Bemiddelingsovereenkomst;
 • Distributieovereenkomst;
 • Exclusiviteitsovereenkomst;
 • Franchiseovereenkomst;
 • Freelanceovereenkomst;
 • Geheimhoudingsverklaring/overeenkomst;
 • Joint venture overeenkomst;
 • Kickback fee overeenkomst;
 • Letter of intent;
 • Managementovereenkomst;
 • Onderhouds- en servicecontract producten;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Overeenkomst van tussenkomst;
 • Raamovereenkomst;
 • Relatiebeding;
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Service Level Agreement (SLA);
 • Werving & Selectie overeenkomst.
 • Aandeelhoudersovereenkomst – (on)gelijkwaardige verhouding;
 • Joint venture overeenkomst;
 • Letter of intent;
 • Maatschapscontract;
 • Participatieovereenkomst;
 • Reglement Cliëntenraad;
 • Reglement Raad van Bestuur;
 • Reglement Raad van Toezicht;
 • Reglement overige organen binnen de organisatie;
 • Statuten beoordelen;
 • Uittredingsovereenkomst;
 • Vennootschapscontract.
 • Bruikleenovereenkomst;
 • Koop- en verkoopovereenkomst aandelen;
 • Koop- en verkoopovereenkomst activa;
 • Koop- en verkoopovereenkomst producten;
 • Koop- en verkoopovereenkomst onroerend goed;
 • Huurovereenkomst;
 • Huurkoop overeenkomst;
 • Leaseovereenkomst;
 • Onderhuurovereenkomst.
 • Borg- of garantstelling;
 • Disclaimer;
 • Eigen risico verklaring;
 • Geldleningsovereenkomst;
 • Licentieovereenkomst;
 • Volmacht.
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?